Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth am benderfyniadau diweddar sydd wedi cael eu cymryd gan gyrff sy'n gwneud penderfyniad y cyngor.

Fel arall, gallwch ymweld รข tudalen penderfyniadau swyddogion i gael gwybodaeth am swyddog dirprwyedig.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
Ymddiheuriadau am absenoldeb ref: 39530/06/202030/06/2020Nid i'w alw i mewn
Cofnod O Benderfyniadau'r Cabinet ref: 39630/06/202008/07/2020Y cais i alw i mewn wedi dod i ben