Pori cyfarfodydd

Pwyllgorau cyfredol

Calendr cyfarfodydd
Dyddiadau cyfarfodydd cyngor a chyrff allanol sydd ar y gweill.

Penderfyniadau gan y Cabinet, pwyllgorau, ac ati neu Penderfyniadau Swyddog
Chwilio am benderfyniadau a gymerwyd yn y gorffennol un ai gan gyrff (megis Cabinet) neu gan swyddogion y cyngor wneud penderfyniad y cyngor.

Chwilio Dogfennau
Defnyddiwch eiriau allweddol i chwilio am ddogfennau yn ymwneud ag unrhyw fater penodol y gallech fod â diddordeb mewn.

Pwyllgorau
Defnyddiwch y dolenni isod i weld yr agendâu a chofnodion cyfarfodydd blaenorol ar gyfer pwyllgorau penodol, yn ogystal ag adroddiadau swyddogion a drafodwyd: