Issue - meetings

P/19/391/FUL - 3 Nottage Mead, Porthcawl

Cyfarfod: 12/09/2019 - Pwyllgor Datblygiad a Rheoli (Eitem 300)

300 P/19/391/FUL - 3 Nottage Mead, Porthcawl pdf eicon PDF 1023 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:       Bod y cais canlynol yn cael ei wrthod am y rhesymau a nodir yn adroddiad Cyfarwyddwr Corfforaethol ar gyfer Cymunedau:

 

                          Cynnig

                          

                          Ailfodelu’r annedd i gynnwys codi’r uchder, estyniad yn y cefn a’r ochr