Agenda

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Iau, 22ain Gorffennaf, 2021 14:00

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 425 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 18/06/2021

4.

Cofnod Gweithredu'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Archwilio Cymru pdf eicon PDF 268 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Datganiad o Gyfrifon 2020-21 pdf eicon PDF 301 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ffurflen Dreth Harbwr Porthcawl 2020-21 Llythyr Archwilio Blynyddol pdf eicon PDF 222 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Canlyniad Blynyddol Rheoli Trysorlys 2020-21 pdf eicon PDF 428 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cofrestr Risg Gorfforaethol pdf eicon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Twyll Corfforaethol Blynyddol pdf eicon PDF 234 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Wedi'i ddiweddaru Blaenraglen Waith 2021-22 pdf eicon PDF 587 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.