Agenda

Pwyllgor Archwilio
Dydd Iau, 14eg Tachwedd, 2019 14:00

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services Section 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 77 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 08/08/2019

4.

Llywodraethu Cronfa Gofal Integredig pdf eicon PDF 169 KB

5.

Cofnod Gweithredu'r Pwyllgor Archwilio pdf eicon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygiad Dilyniant Iechyd yr Amgylchedd Swyddfa Archwilio Cymru pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Grant Cyfleusterau i'r Anabl (DFG) - Ymateb i Argymhellion WAO pdf eicon PDF 182 KB

8.

Rhaglen Ffocws Buddsoddi Cyrchfan Porthcawl pdf eicon PDF 86 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Gwelliant Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru (AIR) 2018-19 pdf eicon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adolygiad Dilynol Swyddfa Archwilio Cymru o Drefniadau Corfforaethol ar gyfer Diogelu Plant pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Diweddariad Pwyllgor Archwilio Swyddfa Archwilio Cymru (WAO) pdf eicon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adroddiad Dilynol Cynllunio Arbedion Swyddfa Archwilio Cymru pdf eicon PDF 73 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Llythyr Archwilio Blynyddol 2018-19 pdf eicon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Rheoli'r Trysorlys - Adroddiad Hanner Blwyddyn 2019-20 pdf eicon PDF 747 KB

15.

Cydranoli Asedau pdf eicon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Asesiad Risg Corfforaethol pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Adolygiad o Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol 2018-19 pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Cyflwyniad ar rôl Archwilio Mewnol a diweddariad ar y Gwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol pdf eicon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Cynnydd yn erbyn Cynllun Seiliedig ar Risg Archwilio (1 Ebrill 2109 tan 30 Medi 2019) pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

20.

Diweddariad Menter Twyll Genedlaethol pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

21.

Blaenraglen Waith wed'i Diweddaru 2019/20 pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

22.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.