Agenda

Pwyllgor Archwilio
Dydd Iau, 30ain Ionawr, 2020 14:00

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrew Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 132 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 14/11/19

 

4.

Cofnod Gweithredu’r Pwyllgor Archwilio pdf eicon PDF 61 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Swyddfa Archwilio Cymru – Trosolwg a Chraffu – Addas i’r Dyfodol pdf eicon PDF 83 KB

6.

Asesiad Risg Corfforaethol, Polisi Rheoli Risg Corfforaethol a’r Weithdrefn ar gyfer Hysbysu ynghylch Digwyddiadau Gwirioneddol a Digwyddiadau Trwch Blewyn pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Strategaeth Rheoli Trysorlys 2020-21 pdf eicon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynnydd Gyda’r Cynllun Archwilio Seiliedig ar Risg 1 Ebrill 2019 i 31 Rhagfyr 2019 pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Blaenraglen Waith Wedi’i Diweddaru 2019/20 pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.