Agenda

Pwyllgor Safonnau - Dydd Mawrth, 29ain Mehefin, 2021 10:00

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 68 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 18/02/2021

4.

Strategaeth Ddysgu a Datblygu Aelod Etholedig pdf eicon PDF 79 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Coflyfr yr Ombwdsmon pdf eicon PDF 61 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Monitro - Cwynion, Rhyddid Gwybodaeth, a Diogelu Data pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol pdf eicon PDF 79 KB

8.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.