Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Safonnau - Dydd Iau, 9fed Mai, 2024 10:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB

Media

Eitemau
Rhif Eitem

155.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

156.

Ymchwiliad Ombwdsmon O dan A69 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol: