Agenda a Phenderfyniadau

Pwyllgor Trwyddedu
Dydd Mercher, 16eg Rhagfyr, 2020 09:30

Lleoliad: remotely via Skype for Business

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 92 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 17/11/2020

4.

Adolygiad o Amodau Gweithredwyr Llogi Preifat pdf eicon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.