Agenda a Phenderfyniadau

Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Mercher, 22ain Mai, 2024 09:30

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 141 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 27/02/2024

4.

Penodi Is-bwyllgor(au) Trwyddedu a Dirprwyo i Swyddogion pdf eicon PDF 222 KB

5.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.