Agenda a Chofnodion

Cabinet - Dydd Mawrth, 16eg Ionawr, 2024 14:30

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

280.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 288 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 19/12/2023

281.

Monitro Cyllideb 2023-24 Rhagolygon Refeniw Chwarter 3 pdf eicon PDF 425 KB

Dogfennau ychwanegol:

282.

Diweddariad Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2024-25 i 2027-28 pdf eicon PDF 616 KB

Dogfennau ychwanegol:

283.

Penodi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 239 KB

284.

Dymchwel Maes Parcio Aml-lawr Bracla 1, Cytundeb Diogelu Asedau Sylfaenol Network Rail (BAPA) pdf eicon PDF 241 KB

285.

Torri Gwair Trefol a Gwledig pdf eicon PDF 240 KB

286.

Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol 2022-23 pdf eicon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

287.

Polisïau Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol A Lles - Maethu Cymru Pen-y-bont ar Ogwr Polisi Cofnodi Gofalwyr Maeth a Maethu Cymru Polisi Cyllid Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 219 KB

Dogfennau ychwanegol:

288.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.