Agenda a Chofnodion

Cabinet - Dydd Mawrth, 6ed Chwefror, 2024 14:30

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

289.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 258 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 16/01/24

290.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2024-25 i 2027-28 a Phroses Ymgynghori ar y Gyllideb Ddrafft pdf eicon PDF 132 KB

Dogfennau ychwanegol:

291.

Diweddariad ar y Rhaglen Gyfalaf - Chwarter 3 2023-24 pdf eicon PDF 189 KB

Dogfennau ychwanegol:

292.

Rheoli'r Trysorlys - Adroddiad Chwarter 3 - 2023-24 pdf eicon PDF 172 KB

Dogfennau ychwanegol:

293.

Sefydlu Corff Llywodraethol Cysgodol a Phenodi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn Ysgol Gynradd Cwm Ogwr pdf eicon PDF 254 KB

294.

Adroddiad Gwybodaeth i'w Nodi pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

295.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.