Agenda a chofnodion drafft

Budget, Cabinet - Dydd Mawrth, 20fed Chwefror, 2024 14:30

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

296.

Canlyniad yr Ymgynghoriad 'Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr' 2024 pdf eicon PDF 239 KB

Dogfennau ychwanegol:

297.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS) 2024-25 i 2027-28 pdf eicon PDF 170 KB

Dogfennau ychwanegol:

298.

Strategaeth Gyfalaf 2024-25 pdf eicon PDF 420 KB

Dogfennau ychwanegol:

299.

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2024-25 pdf eicon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

300.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.