Agenda a chofnodion drafft

Cabinet - Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2024 14:30

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

301.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 154 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 20/02/2024

302.

Canlyniad Yr Ymgynghori Ar Y Strategaeth Ddrafft ar Gyfranogiad Ac Ymgysylltiad pdf eicon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

303.

Datganiad Sefyllfa Tai A Digartrefedd pdf eicon PDF 294 KB

304.

Asesiad o’r Farchnad Dai Leol 2024 pdf eicon PDF 234 KB

Dogfennau ychwanegol:

305.

Ardrethi Annomestig: Rhyddhad Dewisol: Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2024-25 pdf eicon PDF 352 KB

306.

Defnydd Arfaethedig o Brotocol Trosglwyddo Trafodion Tir Gyda CCR ar gyfer Tir ym Mrynmenyn a Bryncethin pdf eicon PDF 2 MB

307.

Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 329 KB

Dogfennau ychwanegol:

308.

Y Drefn ar gyfer Penodi A Diswyddo Llywodraethwyr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 343 KB

309.

Penodi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 237 KB

310.

Polisi Derbyn i Ysgolion 2025-2026 pdf eicon PDF 225 KB

Dogfennau ychwanegol:

311.

Polisi Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol/Coleg pdf eicon PDF 440 KB

312.

Adroddiad Gwybodaeth i'w Nodi pdf eicon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

313.

Rhaglenni Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet, y Cyngor A Phwyllgorau Trosolwg A Chraffu pdf eicon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

314.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.