Agenda

Cyngor
Dydd Mercher, 20fed Tachwedd, 2019 15:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrew Rees  Democratic Services Manager

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 137 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 23/10/2019

4.

I dderbyn cyhoeddiadau oddi wrth:

(i)             Maer (neu berson sy'n llywyddu)

(ii)            Aelodau'r Cabinet

(iii)           Prif Weithredwr

5.

Derbyn Adroddiad yr Arweinydd

6.

2020-21 Treth Gyngor pdf eicon PDF 88 KB

7.

Adolygiad o'r Cyfansoddiad a Diwygiadau i'r Cyfansoddiad pdf eicon PDF 121 KB

8.

I dderbyn y Cwestiwn Canlynol o Cynghorydd A Hussain I'r Aelod Cabinet Cymunedau

YmMwrdeistref y Sir mae yna lawer o fylchau ar lwybrau beiciau a llwybrau cerdded. Sut mae'r Aelod Cabinet yn mynd i'r afael â hyn i annog Teithio Gweithredol?

 

9.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.