Agenda

Cyngor
Dydd Mercher, 24ain Chwefror, 2021 15:00

Lleoliad: Microsoft Teams

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau absenoldeb.

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau Diddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cadarnhau Cofnodion pdf eicon PDF 140 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 20/01/2021

 

4.

Derbyn cyhoeddiadau gan y Maer.

(i) Maer (neu’r person sy’n llywyddu)

(ii) Aelodau’r Cabinet

(iii) Prif Weithredwr

5.

Derbyn cyhoeddiadau gan yr Arweinydd.

6.

Cynllun Corfforaethol 2018-2023 Adolygwyd ar gyfer 2021-22 pdf eicon PDF 311 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS) 2021-22 tan 2024-25 pdf eicon PDF 241 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Treth y Cyngor 2021-22 pdf eicon PDF 719 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rheolaeth y Trysorlys a Strategaethau Cyfalaf o 2021-22 Ymlaen pdf eicon PDF 601 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.