Agenda

Budget, Cyngor - Dydd Mercher, 28ain Chwefror, 2024 16:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB /remotely via Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS) 2024-25 i 2027-28 pdf eicon PDF 162 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Treth y Cyngor 2024-25 pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Strategaeth Gyfalaf 2024-25 pdf eicon PDF 419 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2024-25 pdf eicon PDF 161 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.