Agenda

Cyfarfod Blynyddol, Cyngor - Dydd Mercher, 15fed Mai, 2024 16:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB /remotely via Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

I dderbyn cyhoeddiadau oddi wrth Maer y Cynghorydd W Kendall

4.

Ethol Maer am y cyfnod hyd at Mai 2025 yn unol ag Adran 23(1) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

· Y Maer newydd ei ethol i gyhoeddi eu Cymar

5.

Ethol Dirprwy Faer am y cyfnod hyd at fis Mai 2025 yn unol ag Adran 24(1) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

· Y Dirprwy Faer newydd ei ethol i gyhoeddi ei Gymar

6.

Ethol Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

7.

Yr Arweinydd i hysbysu'r Cyngor am yr Aelodau sydd i'w penodi i'r Cabinet gan gynnwys portffolios y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet

8.

Penodiadau i Bwyllgorau'r Cyngor a Chyrff Eraill y Cyngor pdf eicon PDF 327 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Arfaethedig o Gyfarfodydd Cyffredin y Cyngor a Phwyllgorau'r Cyngor pdf eicon PDF 212 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynrychiolaeth ar gyrff Allanol a Phwyllgorau eraill pdf eicon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adolygiad o'r Cyfansoddiad pdf eicon PDF 313 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Buddsoddi Maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2024/2025

13.

I fuddsoddi Cymar y Maer

14.

Buddsoddi Dirprwy Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2024/2025

15.

I fuddsoddi Cymar y Dirprwy Faer