Agenda

Panel Apeliadau - Dydd Iau, 20fed Mai, 2021 10:00

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyndatganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008

3.

Gwahardd y Cyhoedd

Nidoeddyr eitem canlynol yn cael eu cyhoeddigan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Pharagraff 12 o Ran 4 o'r Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Ll wodraeth Leol (Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio). Osyn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn y Panel Apeliadau yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitem hyn yn breifatbydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

4.

Ystyried apêl yn erbyn diswyddiad disgyblu gan un o weithwyr y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

(Pecynnau cwynion wedi'u dosbarthu o'r blaen)