Agenda

Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb
Dydd Iau, 4ydd Gorffennaf, 2019 10:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datgan Buddiannau

 

Derbyndatganiadau o ddiddordebpersonol a rhagfarnol (os o gwbl) ganAelodau / Swyddogionynunol â darpariaethau'r Cod YmddygiadAelodau a fabwysiadwydgan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Adroddiad diweddaru ar weithredu Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Safonau’r Gymraeg pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2018/19 pdf eicon PDF 81 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Cynllun Gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol (diweddariad ar waith a wnaed gan Gyfarwyddiaethau yn ystod y 12 mis diwethaf) pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Llesiant Staff pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb yn y Gweithlu (2018/19) pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.