Agenda

Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb
Dydd Llun, 8fed Mawrth, 2021 10:00

Lleoliad: remotely via Microsoft Teams

Cyswllt: Democratic Services 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwblgan Aelodau swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd ganCyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 104 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 03/12/2020

4.

Y wybodaeth ddiweddaraf am waith Cydraddoldeb o fewn Ysgolion pdf eicon PDF 111 KB

5.

Y defnydd o'r enw Picton mewn Enwau Strydoedd ac Adeiladau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - adroddiad diweddaru pdf eicon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2019 - 2020 pdf eicon PDF 98 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Diweddaru ar Weithredu Mesur Cymraeg (Cymru) 2011 a Safonau Iaith Gymraeg pdf eicon PDF 81 KB

8.

Blaenraglen Waith 2021/22 pdf eicon PDF 81 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.