Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb - Dydd Mercher, 20fed Mawrth, 2024 09:30

Lleoliad: Hybrid in Committee rooms 2&3 and remotely - via Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

39.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 182 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 08/11/2023

 

40.

Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig A Thrais Rhywiol pdf eicon PDF 682 KB

Dogfennau ychwanegol:

41.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.