Agenda

Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol
Dydd Mercher, 29ain Mai, 2019 10:00

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 63 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 06/03/2019

4.

Adolygiad Ymarfer Plant pdf eicon PDF 102 KB

I'w gefnogi gan Gyflwyniad

5.

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu ag Ymadawyr Gofal pdf eicon PDF 123 KB

6.

Plant y Gofelir Amdanynt – Grŵp Technegol Cenedlaethol pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.