Agenda

Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol
Dydd Mercher, 4ydd Medi, 2019 10:00

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 117 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 25/09/19

4.

Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW - CSSIW gynt) Arolygu Cartrefi Preswyl pdf eicon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adborth ar y rhai sy'n gadael gofal sy'n mynychu'r Brifysgol pdf eicon PDF 100 KB

6.

Cymeradwyo'r Datganiadau Pwrpas ar gyfer Gwasanaethau Preswyl pdf eicon PDF 86 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.