Agenda

Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol
Dydd Mercher, 4ydd Mawrth, 2020 10:00

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 83 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 04/09/2019

4.

Strategaeth Lleihau Plant y Gofelir Amdanynt a Help Cynnar a Strategaeth Bwrdd Diogelwch pdf eicon PDF 126 KB

Gwahoddedigion:

 

Laura Kinsey – Pennaeth Gofal Cymdeithasol Plant

Iain McMillan – Rheolwr Gr?p - Rheoli Achos a Throsglwyddo

Mark Lewis – Rheolwr Gr?p Gwaith Integredig a Chymorth i Deuluoedd

Dave Wright – Rheolwr Gwasanaethau Cefnogi Teuluoedd

Dogfennau ychwanegol:

5.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.