Agenda

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 27ain Chwefror, 2020 14:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

3.

Ymweliadau Safle

I gadarnhau dyddiad dydd Mercher 08/04/2020 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig sy'n codi yn y cyfarfod, neu nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

4.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 80 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 16/01/2020

5.

P/19/911/RLX - Tir Ger Lon Rhos, Porthcawl pdf eicon PDF 344 KB

6.

P/19/810/FUL - Datblygiad Tai Wrth Ffordd Pob Saint, Penyfai pdf eicon PDF 743 KB

7.

P/19/895/RLX - Fferm Cefnfor, Ger Stryd Dafydd, Blaengarw pdf eicon PDF 438 KB

8.

Apeliadau pdf eicon PDF 1007 KB

9.

Rhestr Hyfforddiant pdf eicon PDF 3 KB

10.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.