Agenda a Phenderfyniadau

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 17eg Medi, 2020 14:00

Lleoliad: o bell trwy Skype For Business

Cyswllt: Democratic Services 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

 

3.

Cymeradwyo’r Cofnodion pdf eicon PDF 67 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 20/08/2020

4.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

5.

Taflen Ddiwygio

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

6.

Arweiniad Pwyllgor Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 81 KB

7.

P/19/915/RES – Tir i’r Gorllewin o Heol Maesteg, Tondu, CF32 9DF pdf eicon PDF 709 KB

8.

P/20/285/RLX – Tir ar yr Hen Faes Chwarae, Heol Ffynnon, CF31 3XU pdf eicon PDF 273 KB

9.

P/20/159/BCB - Plot 50a Heol Village Farm, Stad Ddiwydiannol Village Farm, Y Pîl, CF33 6BN pdf eicon PDF 482 KB

10.

P/19/674/RLX - Tir ger Parc Crescent, Stad Ddiwydiannol Waterton (Storewithus), CF32 0EW pdf eicon PDF 193 KB

11.

Apeliadau pdf eicon PDF 291 KB

12.

Diwygiadau Dros Dro i Weithdrefn Ymweliadau Safle'r Pwyllgor Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 1 MB

13.

Ardal Gadwraeth Nant-y-moel Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) pdf eicon PDF 2 MB

14.

Eitemau brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.