Agenda

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli - Dydd Iau, 15fed Ebrill, 2021 14:00

Lleoliad: o bell trwy dimau microsoft

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

 

3.

Cadarnhau Cofnodion pdf eicon PDF 81 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 04/03/2021

4.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

 

5.

Taflen Ddiwygiadau

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

 

6.

Canllawiau'r Pwyllgor Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 83 KB

7.

P/20/898/RLX - Aldi Uned 1, Llynfi Walk, Ffordd Llynfi, Maesteg CF34 9DS pdf eicon PDF 113 KB

8.

P/21/101/FUL - Uned 2 Garth Drive, Ystâd Ddiwydiannol Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 2AQ pdf eicon PDF 102 KB

9.

P/20/423/RLX - Fferm Wynt Newton Down, Stormy Lane, Porthcawl pdf eicon PDF 296 KB

10.

Apeliadau pdf eicon PDF 1 MB

11.

Cofnod Hyfforddiant pdf eicon PDF 8 KB

12.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.