Agenda

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli - Dydd Iau, 8fed Gorffennaf, 2021 14:00

Lleoliad: O bell Trwy Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasannaethau Democrataid 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 85 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 27/05/2021

4.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

5.

Taflen Gwelliant

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

6.

Canllawiau Pwyllgor Datblygiad a Rheoli pdf eicon PDF 83 KB

7.

P/21/56/FUL - Braseria El Prado, y Stryd Fawr, Trelales, CF32 0LD pdf eicon PDF 354 KB

8.

P/21/412/RLX - 66 Heol Grove, Penybont Ar Ogwr, CF31 3EF pdf eicon PDF 31 KB

9.

P/21/217/FUL - Tir Cyfagos I Heol Tredwr, Tredwr, CF31 3AJ pdf eicon PDF 604 KB

10.

Apeliadau pdf eicon PDF 2 MB

11.

Rhestr Hyfforddiant pdf eicon PDF 6 KB

12.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.