Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Iau, 24ain Mehefin, 2021 10:00

Lleoliad: o bell - trwy Dimau Microsoft

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 87 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 25/03/2021

4.

Adroddiad Blynyddol pdf eicon PDF 76 KB

5.

Amrywiaeth mewn Democratiaeth pdf eicon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Sefydlu Aelodau 2022 pdf eicon PDF 89 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.