Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Dydd Iau, 17eg Hydref, 2019 10:00

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datgan Buddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyo'r Cofnodion pdf eicon PDF 64 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 06/06/2019

4.

Adolygu'r Cyfansoddiad pdf eicon PDF 100 KB

5.

Rhaglen Datblygu'r Aelodau pdf eicon PDF 90 KB

6.

Gwe-ddarlledu Cyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet a Phwyllgorau pdf eicon PDF 82 KB

7.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.