Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Dydd Iau, 12fed Mawrth, 2020 10:00

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 88 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 17/10/2019

4.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) pdf eicon PDF 69 KB

5.

Adroddiad Atodol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2020-2021 pdf eicon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diogelwch Personol I Gynghorwyr pdf eicon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyfeiriadau Aelodau pdf eicon PDF 73 KB

8.

Rhaglen Datblygu Aelodau pdf eicon PDF 101 KB

9.

Gwe-ddarlledu Cyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet a Phwyllgorau pdf eicon PDF 83 KB

10.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.