Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Dydd Iau, 25ain Mawrth, 2021 10:00

Lleoliad: o bell trwy Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 77 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 04/11/2020

4.

Atgyfeiriadau Aelodau pdf eicon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyfraniad Tuag at Gostau Gofal a Chymorth Personol pdf eicon PDF 93 KB

6.

Rhaglen Datblygu Aelodau pdf eicon PDF 87 KB

7.

Canllawiau Diwygiedig Cod Ymddygiad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygiad o Strategaeth Dysgu a Datblygu Aelodau Etholedig a Rhaglen Sefydlu Aelodau Etholedig pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.