Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Iau, 8fed Chwefror, 2024 10:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ar gyfer y Cyfarfod

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

Cofnodion:

Apologies for absence were received from the following Members/Officers

3.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

4.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 153 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 26/10/2023

5.

Diweddariad Gweithgor Porth Cynghorwyr pdf eicon PDF 143 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad ar y Rhaglen Datblygu Aelodau pdf eicon PDF 272 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd pdf eicon PDF 227 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.