Agenda

Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) - Dydd Mawrth, 8fed Mehefin, 2021 10:00

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982, Cais am Adnewyddu Trwydded Sefydliad Rhyw, The Private Siop, 72 Ffordd Pen-y-bont ar Ogwr, Abercynffig pdf eicon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.