Cyfarfod

Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) - Dydd Mawrth, 23ain Tachwedd, 2021 10:00

Bydd yr agenda ar gael 3 diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod.

Lleoliad arfaethedig: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services