Agenda a Phenderfyniadau

Is-Bwyllgor Trwyddedu (A)
Dydd Mawrth, 8fed Rhagfyr, 2020 10:00

Lleoliad: remotely via Skype for Business

Cyswllt: Democratic Services  MA Galvin

Media

Eitemau
Rhif Eitem

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 57 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 13/10/2020

4.

Cais i Drwyddedu Cerbyd Hacni pdf eicon PDF 90 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.