Agenda

Fforwm Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Llun, 10fed Mai, 2021 16:00

Lleoliad: o bell trwy Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasaneathau Democrataidd 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 85 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 15/02/2021

4.

Argyfwng Hinsawdd - Diweddariad Agenda Datgarboneiddio 2030 pdf eicon PDF 240 KB

5.

Diweddariad Cynllunio Cynllun Datblygu Lleol, Polisi Cynllunio Cenedlaethol a Chreu Lle pdf eicon PDF 127 KB

6.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.