Agenda

Fforwm Cyngor Tref a Chymuned
Dydd Llun, 15fed Chwefror, 2021 16:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd Yr Angel, Penybont Ar Ogwr CF31 4WB

Cyswllt: Democratic Services 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cadarnhau Cofnodion pdf eicon PDF 76 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 26 10 20

 

4.

Canlyniad yr Ymgynghoriad “Parod at y Dyfodol” pdf eicon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ymgynghoriad Uwchgynllun Adfywio Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr (Rhagfyr 2020 - Mawrth 2021) - Ymgysylltu â Chynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 pdf eicon PDF 82 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.