Agenda

Is-Bwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 (A) - Dydd Gwener, 14eg Mai, 2021 10:00

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Deddf Trwyddedu 2003 – Adran 34 – Amrywio Trwydded Adeilad pdf eicon PDF 79 KB

Dogfennau ychwanegol: