Agenda a Phenderfyniadau

Is-Bwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 (A) - Dydd Mercher, 3ydd Ionawr, 2024 10:00

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o fuddiant personol a rhagfarnus (os oes rhai) gan aelodau/swyddogion yn unol â darpariaethau Côd Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Deddf Trwyddedu 2003: Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro Adran 104 Gwrthwynebiad i Rybudd gan Heddlu De Cymru ar gyfer Bar 35 pdf eicon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol: