Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003
Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2019 10:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

12.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

13.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

14.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 61 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 09/07/2018

15.

Deddf Trwyddedu 2003 a Deddf Gamblo 2005 – Dirprwyo Swyddogaethau pdf eicon pdf eicon PDF 65 KB

16.

Adolygiad o Ddeddf Trwyddedu 2003 Datganiad Polisi Trwyddedu a Chyhoeddi Asesiad Effaith Gronnol pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.