Agenda

Cyd Cabinet Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd
Dydd Gwener, 30ain Mehefin, 2017 11:30

Lleoliad: Cefn Coed, Nantgarw, Cardiff, CF15 7QQ

Cyswllt: Mark Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Welcome and Apologies for Absence

2.

Datganiadau o Ddiddordeb

3.

Election of Chairperson for Forthcoming Year

4.

Election of Vice-Chairperson for Forthcoming Year

5.

2016/17 Out-turn Report and Annual Financial Return pdf eicon PDF 119 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

To receive and approve the Minutes of the Regional Cabinet dated 17 March and 2 May 2017 pdf eicon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf