Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 3
Dydd Llun, 18fed Mawrth, 2019 10:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 91 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 17/09/2018

4.

Strategaeth Digartrefedd 2018-2022 pdf eicon PDF 101 KB

Gwahoddedigion:

 

Mark Shephard - Prif Weithredwr

Martin Morgans - Pennaeth Gwasanaeth - Perfformiad a Gwasanaethau Partneriaeth

Cllr Dhanisha Patel - Aelod Cabinet - Lles a Chenedlaethau Dyfodol

Lynne Berry, Rheolwr Gr?p Adfywio Tai a Chymuned

Joanne Ginn - Rheolwr Tîm Datrysiadau Tai

Holl Aelodau'r Pwyllgor Pwyllgor Craffu Testun 1

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhaglen Grant Cefnogi Pobl pdf eicon PDF 462 KB

Gwahoddedigion:

 

Mark Shephard - Prif Weithredwr

Martin Morgans - Pennaeth Gwasanaeth - Perfformiad a Gwasanaethau Partneriaeth

Cllr Dhanisha Patel - Aelod Cabinet - Lles a Chenedlaethau Dyfodol

Lynne Berry, Rheolwr Gr?p Adfywio Tai a Chymuned

Ryan Jones - Swyddog Cynllunio a Chomisiynu Strategaeth Cefnogi Pobl;

Holl Aelodau'r Pwyllgor Pwyllgor Craffu Testun 1

 

6.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Materion Brys

To consider any item(s) of business in respect of which notice has been given in

accordance with Part 4 (paragraph 4) of the Council Procedure Rules and which the person presiding at the meeting is of the opinion should by reason of special circumstances be transacted at the meeting as a matter of urgency.