Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 3
Dydd Llun, 25ain Chwefror, 2019 10:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Galvin/Andrew Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

3.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 328 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 24/01/2019

4.

Eiddo Gwag pdf eicon PDF 167 KB

Gwahoddedigion:

 

Cyng Hywel Williams - Dirprwy Arweinydd

Cyng Dhanisha Patel - Aelod Cabinet - Lles a Chenedlaethau Dyfodol

Martin Morgans - Pennaeth Gwasanaeth - Perfformiad a Gwasanaethau Partneriaeth Lynne Berry - Rheolwr Gr?p Adfywio Tai a Chymuned

Jonathan Flower - Uwch Swyddog Strategol

Helen Rodgers - Rheolwr refeniw

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad ar y Rhaglen Waith ar gyfer y Dyfodol pdf eicon PDF 142 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.