Agenda

Cyfarfod cyfun o'r Pwyllgor Trosolwg Pwnc a Craffu 3 a'r Pwyllgor Trosolwg a Craffu Corfforaethol, Pwyllgor Craffu Testun 3 - Dydd Llun, 26ain Ebrill, 2021 09:30

Lleoliad: i'w gynnal o bell trwy Dimau Microsoft

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

 

2.

Datganiadau o Fuddiannau

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

3.

Cymeradwyo'r Cofnodion pdf eicon PDF 72 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 17/12/20

4.

Prif Gynllun ac Ymgynghoriad Adfywio Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 93 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Huw David - Arweinydd

Cynghorydd Charles Smith - Aelod Cabinet - Addysg ac Adfywio

Cynghorydd Richard Young - Aelod Cabinet Cymunedau

Janine Nightingale - Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cymunedau

Zak Shell - Pennaeth Gweithrediadau - Gwasanaethau Cymunedol

Delyth Webb - Rheolwr Grwp Adfywio Strategol

Julian Thomas - Arweinydd Tîm Prosiectau a Dulliau Adfywio

Nicola Bunston - Rheolwr Ymgynghori, Ymgysylltu a Chydraddoldeb

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.