Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 3 - Dydd Llun, 19eg Gorffennaf, 2021 09:30

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 237 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 26/04/2021

4.

Ymateb Newid Hinsawdd a Carbon Net-Sero erbyn 2030 pdf eicon PDF 726 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Huw David - Arweinydd

Cynghorydd Stuart Baldwin - Aelod Cabinet Cymunedau

Councillor Richard Young - Cadeirydd - Bwrdd Rhaglen Datgarboneiddio Pen-y-bont ar Ogwr 2030

Janine Nightingale - Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cymunedau

Zak Shell - Pennaeth Gweithrediadau - Gwasanaethau Cymunedol

Ieuan Sherwood - Rheolwr y Gr?p - Economi, Adnoddau Naturiol a Chynaliadwyedd

Gareth Clubb - Rheolwr Ymateb Newid Hinsawdd

 

Sam Wright-Green - Ymgynghorydd - Ymddiriedolaeth Garbon

David Powlesland - Prif Rheolwr - Ymddiriedolaeth Garbon

5.

Darpariaeth Ailgylchu a Gwastraff ar ôl 2024 pdf eicon PDF 743 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Hywel Williams - Dirprwy Arweinydd

Cynghorydd Stuart Baldwin - Aelod Cabinet Cymunedau

Janine Nightingale - Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cymunedau

Gill Lewis - PennaethCyllid, Perfformiad a Newid dros dro

Zak Shell - Pennaeth Gweithrediadau - Gwasanaethau Cymunedol

Sian Hooper - Rheolwr Gwasanaethau Gwastraff

6.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 316 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.