Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 3
Dydd Iau, 5ed Medi, 2019 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

 

 

2.

Datgan Budd

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

3.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 71 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 11/07/19

 

4.

Caeau Chwarae, Cyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored a Phafiliynau Parciau pdf eicon PDF 167 KB

Gwahoddedigion:

 

Mark Shephard, Prif Weithredwr

Cllr Richard Young, Yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Zak Shell, Pennaeth Gweithrediadau Gwasanaethau Cymunedol

Guy Smith, Swyddog Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Kevin Mulcahy, Rheolwr Gr?p Gwasanaethau Priffyrdd

Philip Beaman, Man Gwyrdd a Rheolwr Gwasanaethau Profedigaeth

Andrew Thomas, Rheolwr Gr?p , Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol

Dogfennau ychwanegol:

5.

Trosolwg a Chraffu – Adborth o Gyfarfodydd pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad ar y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.