Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Testun 3 - Dydd Llun, 22ain Ionawr, 2024 16:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

60.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 142 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 27/11/23.

61.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2024-25 i 2027-28 pdf eicon PDF 617 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Huw David - Arweinydd y Cyngor

Cynghorydd Jane Gebbie DirprwyArweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

Cynghorydd Hywel Williams – Aelod Cabinet dros Gyllid, Adnoddau a Chyfreithiol

Cynghorydd John Spanswick - Aelod Cabinet dros y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd

Cynghorydd Rhys Goode – Aelod Cabinet dros Dai, Cynllunio ac Adfywio

Cynghorydd Neelo Farr – Aelod Cabinet dros Ddiogelwch Cymunedol a Lles

 

Mark Shephard - Prif Weithredwr

Carys Lord - PennaethCyllid, Perfformiad a Newid

Janine Nightingale - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau

 

Deborah Exton – Dirprwy Bennaeth Cyllid

Victoria Adams, Rheolwr CyllidRheoli Cyllidebau: Cymunedau, Addysg a Chymorth i Deuluoedd

 

Dogfennau ychwanegol:

62.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.