Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Testun 3 - Dydd Mawrth, 19eg Mawrth, 2024 16:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

63.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 204 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 19/06/23, 25/07/23 a 22/01/24.

Dogfennau ychwanegol:

64.

Opsiynau Gwasanaeth Gwastraff yn y Dyfodol pdf eicon PDF 137 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Huw David - Arweinydd y Cyngor

Y Cynghorydd John Spanswick - Aelod Cabinet dros y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd

 

Janine Nightingale - Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cymunedau

Zak Shell - Pennaeth Gweithrediadau - Gwasanaethau Cymunedol

Jen Sparrow – Rheolwr Contract Strydoedd Glanach a Gwastraff

 

Dogfennau ychwanegol:

65.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

66.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.